Yukarı Çık

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

KGK (UPS) nedir?

Elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanması ile beraber ortaya çıkan temiz enerji ihtiyacı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha da artmaktadır. Güç kalitesini artırma çalışmaları sırasında kullanılan Kesintisiz Güç Kaynakları teknolojisi de bu isteği karşılamaya yönelik çalışmaların bir ürünüdür. Kesintisiz güç kaynakları sürekli devrede kalırlar ve elektrik kesintilerinde kesintinin yük tarafından hissedilmesini engeller. Bunun dışında şebekede meydana gelebilecek dalgalanmalardan yükü korur.


KGK (UPS) çeşitleri nelerdir?

Off-Line Cihazlar (Regülasyonu Olmayan Cihazlar)

Bu tarz cihazların özelliği, normal çalışma koşullarında, şebekeyi yüke direkt olarak verir. Yani yükün şebeke prizine takılmasından farklı bir şey değildir. Ancak elektrik kesintisi olduğunda UPS akülerinden yükü beslemeye başlar. Şebeke gerilim ve frekansının direkt olarak yüke aktarıldığı bu teknoloji de şebekede meydana gelecek bütün bozulmaları yük hissedecektir.


Line-Interactive Cihazlar (Regülasyonlu)

Off-line olarak bahsedilen KGK’dan farklı olarak şebeke gerilimi yüke bir miktar düzeltilerek aktarılır. Bunun dışında off-line cihazlardan bir farkı yoktur.


Online Cihazlar

Statik UPS On-line teknolojisinin temelinde ise; şebekeden gelen sinüs işaretinin gerilim ve frekansından bağımsız olarak yeni baştan bir sinüs işareti üretilmesi yatar. Bu yeni baştan bir sinüs işaretinin üretilmesinde double conversion (çifte çevrim) kullanılır. Bu çevrimler önce doğrultucu katında AC’den DC’ye sonra evirici katından ise DC’den AC’ye yapılır. Böylece UPS girişindeki Şebeke gerilim ve frekansından tamamen bağımsız olmuş olur. Statik KGK tanımı içine giren farklı çalışma prensiplerinin tamamında, genel olarak üç ortak temel unsurdan söz etmek mümkündür.
Şebekeden sağlanan AC enerjiyi doğrultarak akü grubuna ve eviricilere aktaran "doğrultucu";
Akü grubundan ve doğrultucudan alınan DC enerjiyi tekrar AC enerjiye evirerek yüklere aktaran "evirici";
Bu işlemler için gerekli DC enerji depolamak için kullanılan "akü grubu" dur.


Dinamik UPS

Dinamik tip kesintisiz güç kaynakları, yarı iletken teknolojisi kullanılmadan senkron makine bloğunda bulunan motor ve alternatör sargıları vasıtası ile doğal sinüs elde edilerek yüksek güçte kritik yüklerin kesintisiz enerjilendirilmesini sağlar. Bu tip güç kaynaklarlı kritik yüklere sahip olan veri merkezleri, hastaneler, havaalanları ve endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Kocaeli İletişim Sistemleri olarak INFORM marka kesintisiz güç kaynağı (UPS) ürünlerinin satışı, bakımı ve teknik hizmetini vermekteyiz.

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)